FAQ

DIBOSCo je mezinárodní soukromá společnost založená na spolupráci odchovanců Dona Bosca s cílem vytvořit obchodní značku kávy DIBOSCo a obchody s kávou DIBOSCo.

Napříč Evropou najdeme několik spolupracujících a partnerských subjektů. V Irsku, Velké Británii, na Maltě, v České republice, Polsku, Itálii, Španělsku, Maďarsku. V jednotlivých státech spolupracujeme na různých úrovních, spolupráci nadále rozvíjíme a individuálně ji přizpůsobujeme konkrétním zemím. Rovněž pracujeme na rozvoji spolupráce v USA a Asii.

Máme osobní kontakt se všemi svými přímými obchodními partnery/dodavateli. Toto je možné prostřednictvím Salesiánské rodiny, především díky našim kontaktům z národní federace odchovanců Dona Bosca a díky kontaktům se samotnými Salesiány. Na samém počátku jsme začali s ,,direct trade“ kávou (kávou z přímého obchodu, tzn. koupenou přímo od pěstitelů) a kávou z volného obchodu, obojí ve vysoké kvalitě a s důrazem na sociální hodnotu v naší nabídce. Myšlenkou je změnit celou naši produkci z různých míst světa výhradně v kávy, které získáváme přímo od farmářů, jež známe. Denně pracujeme na uskutečnění této myšlenky a v poslední době se nám daří dovážet více kávy prostřednictvím ,,direct trade“ (přímého obchodu,) než kávy z volného obchodu. Pravidelně cestujeme a navštěvujeme své partnery a dodavatele. Už jsme navštívili a započali krásnou spolupráci v Salvadoru, Kolumbii, Keni, Thajsku a na Kostarice. Právě projednáváme možnosti spolupráce v Ugandě a Guatemale. Jelikož pracujeme pouze s primárními producenty, není zde žádná jiná možnost než přímá spolupráce a přímý obchod.

Káva z přímého prodeje pochází výhradně od producentů, kteří prošli salesiánskou výchovou nebo od členu Salesiánské rodiny. Disponovali jsme několika kontakty jako např. kontakty na rodiče Salesiánů nebo kontakty na spolupracovníky Salesiánů… Hlavním smyslem je získat kávu od producentů, kteří sdílí hodnoty Dona Bosca.

Závisí na situaci, ale většinou se jedná o nezávislé malé/menší producenty/farmáře. Někdy může jít o spolupráci několika farmářů, jak je tomu v Keni – nezávislí farmáři, které jsme tu navštívili, nemají šanci udržet si samostatně vlastní podnikání. Někdy jde o velmi rozvinutý obchod s produkcí kávy, jako například v Thajsku. Zde zaměstnávají ve výrobě, v obchodech s kávou a v pražírnách více než 30 mladých odchovanců.

Mluvíme-li o zisku, spolupráce s námi je pro producenty snadná a má tedy smysl i po stránce finanční. Není tajemstvím vědět, jakým způsobem vyplácíme producentům spravedlivou tržní cenu a ještě něco navíc, je-li to pro nás možné. Touto cestou obdrží producenti značně vyšší finanční prostředky, než které by získali od lokálních nákupčích nebo jaké nabízí burzovní výkupní cena kávy. Přímou spoluprací s farmáři obcházíme všechny ostatní prostředníky ve struktuře výkupu.

Máme nějaké zkušenosti, například ze Salvadoru, kde se kvalita kávy každý rok zlepšuje, produkce kávy je mnohem lepší a snazší, jelikož naši partneři/farmáři jsou schopni investovat vydělané peníze do lepšího technického vybavení, do zkoumání postupů atd. Protože situace se v jednotlivých zemích liší, pozorujeme různá zlepšení. Počínaje poskytnutím vyšší výkupní ceny kávy našim partnerům/farmářům, dále také zdokonalování procesů vedoucích od kávového zrnka až po nápoj v šálku, a v neposlední řadě, krok za krokem zjednodušení každodenního pracovního zatížení a dokumentace našich partnerů/farmářů.

Na samém začátku našeho DIBOSCo projektu s kávou jsme se rozhodli, že chceme získat osvědčení pro fair trade. Jak hlásá naše jméno DIBOSCo – káva s hodnotami, rozhodli jsme se nevyžadovat od našich partnerů zaplacení osvědčení pro přímý obchod, protože to pro ně představuje vcelku vysoké náklady. Spousta z nich produkuje perfektně hodnocenou kávu, jsou ale příliš malí na to, aby si mohli dovolit zaplatit za osvědčení. Proto to my, jako společnost, nevyžadujeme. Volíme si cestování a osobní setkání s farmáři, abychom navštívili jejich farmy a poznali jejich pracovní podmínky. Vrátíme-li se k výše uvedené zkušenosti na Salvadoru, v průběhu času jsme navázali blízké vztahy a díky vzájemné spolupráci je stále více znát zlepšení životních podmínek farmářů.

První kontakt by měl směřovat na naše oddělení franchisy (franšízy). Staráme se o své partnery – stávající i nové. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese franchise@dibosco.co, a také navštivte naši mezinárodní webovou stránku dibosco.co.